Hasičská vzájemná pojišťovna neboli HVP patří mezi nejstarší pojišťovny v celé Evropě, její historie se začala psát již před více než sto lety, v roce 1900. Dnes nabízí širokou nabídku produktů pro běžné občany i pro podnikatele a zároveň podporuje činnost sboru dobrovolných hasičů a protipožární prevenci.

HVP ve zkratce

 • Datum založení pojišťovny: 1900
 • Počet klientů: přibližně 111 000
 • Počet poboček a obchodních center: 77

Výhody HVP

 • Speciální a výhodné pojištění pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • Široká nabídka pojištění pro podnikatele

Nevýhody HVP

 • Nemožnost výpočtů pojistného online, pouze u cestovního pojištění

Zajímavosti HVP

 • Partnery Hasičské vzájemné pojišťovny jsou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Společenstvo kominíků ČR, Český rybářský svaz a Myslivecká komora
 • Vzhledem ke své historii nabízí HVP velmi speciální a výhodné pojišťovací služby pro dobrovolné hasiče a také pro mladé hasiče, kteří se v nejrůznějších oddílech na tuto činnost teprve připravují. Pojistná ochrana se vztahuje nejen na vlastní zásah, ale také na výcvik a školení.

Online klientská zóna HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna nabízí svým klientům i online službu, jejímž prostřednictvím si mohou jednoduše a rychle sjednat cestovní pojištění.

Nabízené služby HVP

 1. Úrazové pojištění – HVP nabízí rozmanité varianty úrazového pojištění. Jednou z nich je rodinné pojištění, které umožnuje současné pojištění až dvou dospělých osob a pěti dětí a jednu pojistnou smlouvu. Toto pojištění kryje trvalé následky úrazu, invaliditu, smrt i pobyt v nemocnici následkem úrazu. Dále skupinové pojištění, které je vhodné například pro školy, školky, pracovní kolektivy či volnočasové kluby a kroužky, toto pojištění lze sjednat dlouhodobě i krátkodobě. Dalšími variantami jsou specifické možnosti pojištění pro Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a pojištění oddílu mladých hasičů
 2. Cestovní pojištění – které lze podle potřeby zvolit pouze pro pobyt na území České republiky či v zahraničí, pojištění zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění osobních věcí, odpovědnosti, zásah horské záchranné služby i pojištění storna zájezdu
 3. Pojištění občanů
  • Komplexní pojištění občanů – tímto pojištěním lze pojistit stavby, domácnosti či občanskou odpovědnost
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance
 1. Pojištění podnikatelů – široká nabídka nejrůznějších variant
  • Pojištění podnikatelů FORTEL – zahrnuje současné pojištění movitých věcí, odpovědnosti za újmu i pojištění nemovitostí
  • Pojištění staveb
  • Pojištění movitých věcí
  • Pojištění přepravy – v jeho rámci lze připojistit například poškození či zničení nákladu při dopravní nehodě či odcizení nákladu vloupáním či přepadením
  • Zemědělské pojištění – pokrývá nejen škody na plodinách, zvířatech či lesních porostech, ale také na strojích či budovách
  • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Pojištění členů statutárních orgánů
 1. Pojištění vozidel
  • Autopojištění – zahrnující povinné ručení společně s havarijním pojištěním, v jeho rámci je možné i dodatkové připojištění, například čelního skla a dalších skel, pojištění proti živlu či střetu se zvěří, pojištění věcí osobní potřeby či věcí určených k podnikání
  • Pojištění motocyklů
  • Pojištění oprav pozáruční rady – platné na území celé Evropy
 1. Pojištění organizací – nabídka speciálních pojišťovacích služeb pro samosprávné celky, bytové domy, jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, dobrovolných hasičů, myslivců či pojištění odpovědnosti charitativních a sociálních organizací

Pobočky HVP

Vzhledem ke své velikosti Hasičská vzájemná pojišťovna disponuje poměrně širokou sítí svých poboček a obchodních míst, která pod tyto pobočky spadají, v současné době jich je 77, což z ní dělá dostupnou pojišťovnu ve všech regionech republiky.

Kontakty HVP

 • Oficiální internetové stránky HVP: https://www.hvp.cz/
 • Telefon: 222 119 119
 • E-mail: info@hvp.cz
 • Facebook: https://cs-cz.facebook.com/hasicskavzajemnapojistovna/

Majitelé HVP

Hasičská vzájemná pojišťovna je akciovou společností, jejíž akcie vlastní různí akcionáři.

Historie a současnost HVP

 • Hasičská vzájemná pojišťovna byla založena již roku 1900, tedy ještě v době Rakouska-Uherska
 • Ve své činnosti pokračovala i po vzniku samostatného Československa a významně přispěla například v roce 1919 ke vzniku Svazu dobrovolného hasičstva československého
 • Po komunistickém převratu v roce 1948 Hasičská vzájemná pojišťovna zanikla, její pohledávky převzala stejně jako pohledávky ostatních pojišťoven První československá pojišťovna, národní podnik
 • K obnovení Hasičské vzájemné pojišťovny došlo v roce 1992 díky Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska