ČPP neboli Česká podnikatelská pojišťovna je stejně jako Kooperativa pojišťovna součástí mezinárodní skupiny Vienna Insurance Group. Svým klientům nabízí rozmanité produkty, nejvíce se, jak už vyplývá z jejího názvu, zaměřuje na služby pro podnikatele.

ČPP ve zkratce

 • Datum založení pojišťovny: 1995
 • Počet klientů: 1 000 000
 • Počet poboček: cca 100

Výhody ČPP

 • Velmi široká nabídka životního pojištění
 • Speciální nabídka pojištění pro majitele psů či možnost pojištění proti teroristickým činům
 • Dobrá online podpora

Nevýhody ČPP

 • Pojišťovna nenabízí speciální pojištění pro děti

Zajímavosti o ČPP

 • Za své služby získala pojišťovna několik ocenění, například Pojišťovna roku 2018
 • ČPP podporuje různé společensky prospěšné programy v oblasti vzdělávací, sociální, kulturní, sportovní či environmentální a zapojuje se i do regionálních charitativních projektů
 • ČPP se aktivně účastní vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na zvyšování finanční gramotnosti široké veřejnosti i žáků základních a středních škol
 • Od roku 2011 funguje v ČPP tak zvaný Den sociální aktivity, který se orientuje na pomoc komunitním organizacím v celé České republice, v loňském roce se do dobrovolnictví zapojilo čtyři sta dvacet pět zaměstnanců, kteří odpracovali tři tisíce čtyři sta hodin pro padesát různých neziskových organizací

Online klientská zóna ČPP

Pojišťovna nabízí svým klientům klientský portál MojeČPP, jehož prostřednictvím mohou spravovat své pojistné smlouvy jednoduše a snadno bez nutnosti návštěvy pobočky. Zároveň je možné online sjednání některých typů pojištění, jako například cestovního pojištění či povinného ručení. Online je možné nahlásit i pojistnou událost.

Nabízené služby ČPP

 1. Životní a úrazové pojištění
  • Pojištění NEON – základní životní pojištění, které je k dispozici ve variantě NEON Risk, NEON Life a NEON Invest
  • Pojištění OK ONE – s možností finanční pomoci i v případě vážných onemocnění, vrozených vad narozených dětí či asistované reprodukce
  • Pojištění MAXIMUM – nadstandardní životní pojištění, které je v nabídce ve třech různých variantách Maximum Risk, Maximum Life a Maximum Invest
  • Skupinové úrazové pojištění s Filipem Plus
  • Pojišťovna nabízí i různé varianty investičního či kapitálového životního pojištění
 1. Cestovní pojištění – pojištění do zahraničí, které zahrnuje léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti, pojištění zpoždění letu, pojištění na náklady veterinární péče v zahraničí či pojištění storna zájezdu
 2. Pojištění vozidel
  • Povinné ručení
  • Havarijní pojištění
  • Doplňková pojištění – pojištění související s provozem vozidla a přepravou osob
 1. Pojištění majetku a odpovědnosti – ČPP nabízí svým klientům také rozmanité možnosti, jejichž prostřednictvím mohou snadno ochránit svůj domov či se pojistit pro případy, kdy svým jednáním způsobí druhým lidem škodu na majetku či zdraví
  • Pojištění majetku a odpovědnosti DOMEX+
  • Pojištění bytových domů BYTEX
  • Pojištění psů HAFAN – pojištění kryje náklady na veterinární léčbu a nutné léky při léčbě úrazu nebo nemoci psa
 1. Pojištění podnikatelů – široká nabídka nejrůznějších variant
  • Pojištění podnikatelů a průmyslu – pojištění majetku i odpovědnosti za újmu vzniklou v souvislosti s podnikatelskou činností. Různé varianty pojištění pro malé a střední podnikatele, i pro velké nadnárodní společnosti
  • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
  • Pojištění úpadku cestovní kanceláře
  • Pojištění finanční ztráty MaxiON – pojištění finanční ztráty, která vznikne v důsledku vyčerpání limitu plnění na škody z povinného ručení
  • Pojištění proti terorismu – ochrana proti teroristickým činům, nepokojům a úmyslnému poškození majetku pro podnikatele, vládní a veřejné instituce, dopravní a telekomunikační infrastrukturu, hotely, stadiony, zábavní parky, restaurace či obchodní centra

Pobočky ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí svým klientům síť přibližně 100 poboček a další 220 pojišťovacích kanceláří. Je tak dobře dostupná na celém území České republiky.

Kontakty ČPP

 • Oficiální internetové stránky ČPP: https://www.cpp.cz/
 • Telefon: 957 444 555
 • E-mail: info@cpp.cz

Majitelé ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna je akciovou společností, jejímž majoritním majitelem je Vienna Insurance Group, která je silnou společností specializující se na pojištění ve střední a východní Evropě.

Historie a současnost ČPP

 • Česká podnikatelská pojišťovna vznikla v roce 1995
 • V roce 2005 se ČPP stala součástí skupiny Vienna Insurance Group, která byla založena již v roce 1824 a dnes působí ve dvaceti pěti zemích